Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo, đôn đốc công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại tỉnh Lào Cai.

Ngày 22/12/2020, Đoàn công tác của Tổng cục QLTT đã làm việc tại Cục QLTT tỉnh Lào Cai để chỉ đạo, đôn đốc công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Quyết định số 1882/QĐ-TCQLTT ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và công văn số 2623/TCQLTT-THKHTC ngày 24/11/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về triển khai Đề án 1059; đôn đốc triển khai Kế hoạch cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 22/12/2020, Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường do đồng chí Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía Cục QLTT tỉnh Lào Cai có đồng chí Đỗ Du Bắc - Q.Cục trưởng, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các Đội QLTT trực thuộc.

(Đ/c Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng triển khai các nội dung của buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Du Bắc - Q.Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã báo cáo kết quả công tác Quản lý thị trường năm 2020 và công tác triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo các Phòng, Đội QLTT triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Trong năm 2020, Cục QLTT đã ban hành trên 200 văn bản chuyên môn, nghiệp vụ, 05 kế hoạch kiểm tra chuyên đề, 04 kế hoạch công tác. Điển hình là Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 110/QĐ-QLTT ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; Quyết định số 106/QĐ-QLTT ngày 30/12/2019 về Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, tuyên truyên phổ biến pháp luật và ký cam kết tại các địa bàn nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-TCQLTT ngày 24/11/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường và kế hoạch số 279KH-BCĐ389 ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-QLTT ngày 10/12/2020 về kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thời gian thực hiện kế hoạch từ 15/12/2020 đến 25/02/2021.

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là sự kiên quyết trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Lào Cai, năm 2020 Cục QLTT đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, xử lý. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước tăng 68,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 26,5% , tiền bán hàng tịch thu tăng gấp gần 07 lần so với cùng kỳ năm 2019.

(Các thành viên Đoàn công tác tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc)

Tham gia ý kiến trong buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu tập trung vào tình hình tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Tình hình triển khai Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020; Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020; Công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động lực lượng Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Công tác chỉ đạo triển khai và các giải pháp thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng Cục trưởng và các đồng chí trong Đoàn công tác đã ghi nhận kết quả các mặt công tác của Cục QLTT Lào Cai trong năm 2020 và đề nghị trong thời gian tới nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Cục QLTT Lào Cai cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thương mại, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh. Phát huy, làm tốt vai trò của Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh.

2. Tập trung triển khai Kế hoạch số 17/KH-TCQLTT ngày 24/11/2020 của Tổng cục QLTT về cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2020 và trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

3. Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị của Tổng cục và các lực lượng chức năng tại địa phương nhằm trao đổi thông tin, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm với kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tích cực đưa tin về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Cục QLTT Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website của Tổng cục và của Cục.

6. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Thương mại điện tử thông qua các Website bán hàng, trang mạng xã hội facebook, zalo...Phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm theo quy định.

7. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm trong hoạt động công vụ. Đồng thời kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động công vụ.

(Đ/c Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng phát biểu chỉ đạo đối với Cục QLTT tỉnh Lào Cai)

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng Cục trưởng và các đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí Đỗ Du Bắc - Q.Cục trưởng và các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã hứa và quyết tâm thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất đối với những nhiệm vụ được giao, góp phần giữ ổn định thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Trịnh Cường
Cục QLTT tỉnh Lào Cai