chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Khối 9, Đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, Tp Lào Cai, T. Lào Cai.

Điện thoại: 0203 820716

Fax: 0203 820964

Email: qltt-sct@laocai.gov.vn

Website: http://laocai.dms.gov.vn/